För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Text om bilden för SEO

Under 2024 ansluts TakeCare till Nationell läkemedelslista, NLL

Under 2024 ansluts TakeCare till Nationell läkemedelslista, NLL. Den utveckling som nu sker ska godkännas av E-hälsomyndigheten innan anslutningen kan ske. Anslutningen omfattar alla vårdgivare med TakeCare som journalsystem, i Region Stockholm och Region Gotland. osv

I en egen flik kommer TakeCare att visa alla förskrivna läkemedel som en patient fått de senaste fem åren, oavsett i vilket journalsystem som förskrivningen skett och oavsett var i landet som läkemedlen har hämtats ut. Du ordinerar och förskriver som vanligt i TakeCare.

Den 1 maj 2021 trädde lagen om Nationell läkemedelslista, NLL i kraft. Syftet med lagen är att ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra apoteksvaror.

Nationell läkemedelslista, är dels en ny lag och dels nya digitala tjänster med en ny databas hos EHM för lagring av e-receptinformation. I lagen specificeras bland annat vilken information Nationella läkemedelslistan får innehålla, hur åtkomst sker avseende samtycken och spärrar och vem som har tillgång till informationen.

Läs mer om Nationella läkemedelslistan på Vårdgivarguiden.

Informationen här på sidan uppdateras löpande.

2023-12-04 Skriv ut E-post