För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Riskbedömningar

Regiongemensamt strukturerat sätt att dokumentera riskbedömningar avseende fall, trycksår och malnutrition i syfte att skapa gemensam struktur, termer och begrepp.


Material till stöd vid införande i verksamheten
Reviderat material inlagt 2021-05-05

Följande ändringar har gjorts:

  1. Sökord för dokumentation av risk för urinretention har lagts till: "Bedömningsunderlag urinretentionsrisk" och "Bedömd risk för urinretention".
  2. Ändring i den tidigare beslutade standarden: Sökorden ”Bedömningsunderlag trycksårsrisk”, ”Bedömningsunderlag undernäringsrisk” och ”Bedömningsunderlag fallrisk” ska inte längre vara skrivskyddade.

BILDSPEL Riskbedömningar   Till chefsmöten, APT, funktionsmöten etcetera

CHECKLISTA Riskbedömningar   Till verksamhet och lokal TakeCare-förvaltning

BILAGA Riskbedömningar   Bilaga till checklistan

INSTRUKTION Riskbedömningar   Användarinstruktion till medarbetare

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2021-05-05 Skriv ut E-post