För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

FP Stöd för läkemedelsprocessen

Förvaltningsprodukten Stöd för läkemedelsprocessen inkluderar:

 • Stöd för vaccinationsprocessen
 • Stöd för ordinationsprocessen med hjälp av SLL-gemensamma ordinationsmallar
 • Stöd för kunskapssökande till exempel nationella tjänster inför ordination, förskrivning med mera
 • Stöd för att dela strukturerad läkemedelsinformation till nationella tjänster
 • Stöd för infektionsverktyget i TakeCare
 • Stöd för slutenvårdsdos i TakeCare

...och utgör stöd för att rätt läkemedel ges till rätt patient, i rätt dos, i rätt tid, till rätt kostnad med rätt information och med rätt uppföljning genom:

 • följsamhet till regelverk
 • kunskap i att använda IT-verktyg, beslutstöd och funktioner
 • informerad patient
 • korrekt ordination
 • korrekt administrering 
 • korrekt läkemedelslista
 • dokumenterad läkemedelsförändring
 • utvärderad läkemedelsbehandling
 • statistiskt underlag

Målgrupper är patienter och vårdpersonal.

Mer information rörande förvaltningsprodukten finner du i menyn till vänster.

Kontakta faktaansvarig

2020-09-22 Skriv ut E-post