För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Utskrivningsanteckning för läkare resp. sjuksköterska

Regiongemensam standard för namn på journalmall
Journalmallar som används vid utskrivning av patient ska enligt beslutet innehålla ordet "Utskrivningsanteckning". Ordet ”Utskrivningsanteckning” ersätter därmed tidigare beteckningar som till exempel epikris, slutanteckning, sammanfattning, omvårdnadsepikris etcetera.

Regiongemensam standard för sökord som ska ingå i ”Utskrivningsanteckning”
Den regiongemensamma standarden innebär att beslutade standardsökord ska finnas i alla journalmallar som används vid utskrivning av patient. Dessa journalmallar kompletteras sedan med verksamhetsspecifika sökord. Sökord med samma betydelse (synonymer) som de standardiserade sökorden ska tas bort.

Material till stöd vid införande i verksamheten
Reviderat material inlagt 2020-02-03

BREV Utskrivningsant   Underlag till nyhetsbrev/ledningsbrev

BILDSPEL Utskrivningsant   Till chefsmöten, APT, funktionsmöten etcetera

AFFISCH Utskrivningsant   Till fikarum etcetera

CHECKLISTA Utskrivningsant   Till verksamhet och lokal TakeCare-förvaltning

BILAGA Utskrivningsant   Bilaga till checklistan

INSTRUKTION Utskrivningsant   Användarinstruktion till medarbetare


Utskrivningsanteckning Hälsoprofessioner beräknas vara färdig i nov 2019. Sammankallande för arbetsgruppen är Helena Andersson, Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-09-23 Skriv ut E-post