För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

NLL idag

Sedan Lagen om nationell läkemedelslista trädde i kraft 1 maj 2021 har inga förändringar ännu skett i journalsystemet TakeCare men en gemensam policy och riktlinjer för alla vårdgivare inom Region Stockholm och Region Gotland behövs, både på grund av lagen, och även på grund av nya funktioner i Förskrivningskollen och invånartjänsten Läkemedelskollen, vilka alla påverkar hanteringen av samtycken och spärrar. Respektive vårdgivare ansvarar för att införa dessa i sina egna arbetssätt och processer.

Underlag för gemensam policy

Detta har hänt i det nationella införandet av NLL

  • Den 10 maj 2022 blir elektronisk förskrivning huvudregel vid utfärdande av recept till människa, enligt Läkemedelsverkets regelverk för förskrivning. Då får förskrivare som huvudregel inte förskriva pappersrecept längre. Syftet är att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan. Det ökar patientsäkerheten i läkemedelsbehandlingen.
  • Den 20 april 2022 driftsattes en ny teknisk integrationsplattform (FHIR), som möjliggör för andra system att integrera mot NLL på ett nytt sätt. Detta kommer så småningom ersätta eRecept och Nationellt e-receptformat (NEF).
  • Den 16 februari 2022 driftsattes rättningar till funktionalitet. Registrerat samtycke i Förskrivningskollen för förskrivare utan vårdgivare. Och vissa nya tekniska tjänster.
  • Den 27 november 2021 migrerades Läkemedelsförteckningen och Receptregistret till, och ersattes helt av, det nya registret för NLL. Och en transformator driftsattes (en komponent som tar emot förskrivningar via e-recept och transformerar dem till NLL format).
  • Den 1 maj 2021 trädde Lag om nationell läkemedelslista (2018:1212) i kraft och i samband med detta lanserades Förskrivningskollen och nya funktioner i invånartjänsten Läkemedelskollen.

Mer information

Gå tillbaka

2022-06-08 Skriv ut E-post