För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Text om bilden för SEO

FO Vårdprocess

Det region-gemensamma förvaltningsobjektet (FO) vårdprocess uppgift är att stödja genomförandet av vårdprocessen i enlighet med gällande avtal, lagar och riktlinjer. Till hjälp finns ett antal förvaltningsprodukter samt till dessa tillhörande verksamhets- och IT-komponenter.

Mer information om FO Vårdprocess med förvaltningsprodukter finner du i menyn till vänster.

2020-09-22 Skriv ut E-post