För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Metod- och kompetensstöd IT-arkitektur

Metod- och kompetensstödet IT-arkitektur leder och driver det gemensamma IT-arkitekturarbetet för samtliga IT- och verksamhetskomponenter inom förvaltningsobjekten Vårdprocess och Läkemedelsprocess.

Kontakta faktaansvarig

2016-02-23 Skriv ut E-post