För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Kodregister

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårdersättning Stöd för patientadministration

Kodregister i TakeCare som ligger till grund för vårdersättning.

2020-03-02 Skriv ut E-post