För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Konsultationsärenden internt i TakeCare

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för patientadministration

Hanterar flödet av konsultationsremisser mellan beställare och mottagare inom Samverkan TakeCare. Däri ingår beställningar av konsultationsorsaker samt kompletterande uppgifter. 

Här finns en blankett för att ansöka om ny konsultationsorsak/tillägg i befintlig. 

2022-12-02 Skriv ut E-post