För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Integration till NPÖ - IT stöd

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation

Integration till Nationell patientöversikt som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som dokumenterats i andra journalsystem än det egna.

Läs mer om NPÖ på Vårdgivarguidens hemsida

Utbildning och funktionsbeskrivning

Lathund TakeCare anslutning till NPÖ Lathund för anslutning till NPÖ

Upp till topp

Gå tillbaka

2021-06-11 Skriv ut E-post