För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

BFT Bröstradiologi

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för att tillgängliggöra text- och bildinformation på ett harmoniserat sätt Stöd för säker behörighets- och logghantering Stöd för hantering av mallar och formulär för registrering och lagring av data Stöd för inmatning, uttag och informationsstrukturer Målgruppsanpassat kunskapsstöd

Tjänst som ska möjliggöra att i en Region Stockholm-installation dela bl.a. textinformation för mammografi-screening och klinisk bröstradiologi.

Idagsläget ingår Bröstcentrum (BC) listade nedan i ett gemensamt system för att dela text och bildinformation för det kliniska flödet och screening flödet.

Leverantör: Sectra Sverige AB

Följande Bröstcentrum finns inom Region Stockholm

  • Södersjukhuset 
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Capio S:t Göran

Support och förvaltning vårdgivarspecifikt

Capio S:t Göran BC
Karolinska Universitetssjukhuset BC
Södersjukhuset AB BC

Förvaltningsobjektet

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ändringshantering

Önskemål om ändringar i IT-komponenten skickas till respektive vårdgivares lokala förvaltning eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommande versioner

Leverans Publiceringsdatum Installation i testmiljö Produktionssättning
RIS, 21.1 2020-06-01 2020-06-17 2020-09-18
PACS, 22.1 2020-06-01 2020-06-17 2020-09-18

 

Beskrivning av ovanstående leveransprocess:

Publiceringsdatum

  • Leverantör levererar IT-komponent till Region Stockholm enligt fastställd releaseplan.
  • Innehåll i leverans: IT-komponent, releasenotes (nyheter, kända fel, rättningar), systemtestprotokoll, lathund.


Installation i testmiljö

  • Verifieringsarbetet utförs enligt Region Stockholms testprocess.
  • Fel rapporteras till i leverantör.
  • Acceptansgodkännande inför produktionssättning.


Produktionssättning

Utifrån verifieringsresultatet beslutar SG BFT Bröstradiologi inom FO BoF Region Stockholm i samråd med förvaltningsledning om aktuell version ska produktionssättas.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2022-03-23 Skriv ut E-post