För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Läkemedelsjournal i TakeCare

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för läkemedelsprocessen

Läkemedelsjournalen, även kallad Läkemedelsmodulen, innehåller stöd för följande funktioner (moduler)

Ordinationer

 • Söka läkemedel, hjälpmedel/livsmedel, ej godkända preparat mm via SIL (uppdateras veckovis av Läkemedelsprocess) Rimlighetskontroll
 • Skapa eget preparat
 • Skapa ordinationer
 • Ändra befintliga ordinationer
 • Skapa förskrivningar utifrån ordination

Administrering

 • Stöd för administrering av läkemedel
 • Stöd för administrering av infusioner

Beställning

 • av dosförpackade läkemedel till patienter i slutenvård/ASIH-vård

Läkemedelsjournalen innehåller följande vyer

 • Läkemedelslista - visar de ordinationer som är aktuella.
 • Tidsöversikt - visar ordinationer för valt tidsintervall.
 • Administrering - visar de administreringar som ska och är administrerade per dag.
 • Infusioner - visar de infusioner som pågår samt är avslutade.
 • Alla läkemedel (visar alla läkemedel som ordinerats för patienten).
 • Receptförskrivning - med underflikarna Läkemedelslista för recept, Tidigare recept och Hjälpmedel, livsmedel, m.m. visar de förskrivningar som är aktuella samt de som förskrivningar som tidigare skickats till eHälsomyndigheten.
 • Vaccinationer - visar de ordinationer och administreringar av vaccinationer som är aktuella samt de som är utförda.

Mer information om stödfunktioner som är integrerade i Läkemedelsmodulen i TakeCare.

Support och förvaltning vårdgivarspecifikt

Se support TakeCare.

Utbildning och funktionsbeskrivning

Nya digitala utbildningar i TakeCare på Lärtorget från 1 mars 2023.

Gemensamma regler som styr läkemedelsprocessen.

Se även informationsmaterial för specifika utskick.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2023-05-25 Skriv ut E-post