För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

FO Vårdprocess, regler...

Avsedd användning av termer för 4AT i TakeCare

Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse – Instruktion lokal förvaltning

Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse – Instruktion användare

Regler gällande hantering av systemgemensamma journalmallar

Regler för uppmärksamhetsinformation

Regler för besöksregistrering

Regler för manuell ankomstregistrering

Riktlinje vad gäller ansvar för journaler då vårdgivare slutar använda TakeCare

Regional riktlinje systemgemensamma mätvärdesmallar

Riktlinje för hantering vid stängning av vårdenheter

Riktlinje för behörighetsroller i TakeCare

Riktlinje för avsedd användning av termer för Swe-PEWS

Riktlinje för avsedd användning av termer för NEWS2

Rutin för hanteringav spärrar RVLP 2023-10

Rutin för incidenthantering RVLP 2023-10

Rutin för signering och låsning av information RVLP 2023-10

Rutin för utlämning av loggar RVLP 2023-10

Rutin vid misstanke om dataintrång RVLP 2023-10

Förslag till riktlinje för SMS-påminnelse

Förslag till riktlinje konsultationsremisshantering vid stängning av vårdenhet i TakeCare

Användarinfo E-SOFFA

E-SOFA i Takecare

Lathund för konfigurering av Obstetrisk NEWS på vårdenhetsnivå

Lathund för central konfigurering av Obstetrisk NYHET

Lathund för konfigurering av NEWS2 på vårdenhetsnivå

Lathund för central konfigurering av NEWS2

Automatisk uppdatering av vårdnadshavare i TakeCare

Vätskebalans - avsedd användning

 

Upp till topp

Gå tillbaka