För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Riskbedömningar

Ett av arbetspaketen i projektet SVD FVM är ett region-gemensamt strukturerat sätt att dokumentera riskbedömningar avseende fall, trycksår och malnutrition.

Syftet är att skapa gemensam struktur, termer och begrepp.

Arbetspaketet beräknas vara färdigt 15 dec 2019. Sammankallande för arbetsgruppen är Helga Petrini, Danderyds Sjukhus AB.

Vill du delta i arbetet? Hör av dig till din lokala INKA-representant!

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2019-09-26 Skriv ut E-post