För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Njurmedicin

Ett av arbetspaketen i projektet SVD FVM är region-gemensamma mallar för dokumentation inom njurmedicin.

Syftet är

  • att skapa ett tätare regionalt samarbete inom njurmedicin
  • att skapa nya möjligheter för att ta fram och arbeta med data på aggregerad nivå
  • att skapa ett effektivt uppföljnings- och förbättringsarbete
  • att möjliggöra en framtida automatisk överföring av journaldata till SNR

Arbetspaketet beräknas vara färdigt 31 okt 2019. Sammankallande för arbetsgruppen är Sofia Lång Janstad, Karolinska Universitetssjukhuset.

Vill du delta i arbetet? Hör av dig till din lokala INKA-representant!

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2019-09-25 Skriv ut E-post