För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Dokumentation av hänvisning enligt Hänvisningsstödet

Ett av arbetspaketen i projektet SVD FVM är en region-gemensam standard för dokumentation av när Hänvisningsstödet tillämpas.

Syftet med standarden är
• att den som tar emot patienten ska kunna se att en hänvisning har gjorts
• att förstå vad man har grundat hänvisningen på
• att kunna följa upp hänvisningar på systemnivå
• att få underlag till vidareutveckling

Arbetspaketet beräknas vara färdigt 15 dec 2019. Sammankallande för arbetsgruppen är Carl Mill, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vill du delta i arbetet? Hör av dig till din lokala INKA-representant!

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2019-09-25 Skriv ut E-post