För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Text om bilden för SEO

Strukturerad vårddokumentation, SVD FVM

SVD FVM är ett regiongemensamt verksamhetsförberedande informationskvalitetsarbete, INKA, inför Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

Syftet är att göra det lättare att dokumentera och hitta informationen, minska dubbeldokumentation, öka patientsäkerheten, förbättra kommunikationen med patienten, förbättra informationsöverföringen inom vården och förbättrad möjlighet till uppföljning/forskning.

Målet är att skapa förmåga till gemensamt standardiserad och strukturerad vårddokumentation inom Region Stockholm och Gotland.

Mer information om SVD FVM och de olika arbetspaketen finner du i menyn till höger.

2019-10-09 Skriv ut E-post