För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Riskbedömningar

Regiongemensamt strukturerat sätt att dokumentera riskbedömningar avseende fall, trycksår och malnutrition i syfte att skapa gemensam struktur, termer och begrepp.


Material till stöd vid införande i verksamheten

BILDSPEL Riskbedömningar   Till chefsmöten, APT, funktionsmöten etcetera

CHECKLISTA Riskbedömningar   Till verksamhet och lokal TakeCare-förvaltning

BILAGA Riskbedömningar   Bilaga till checklistan

INSTRUKTION Riskbedömningar   Användarinstruktion till medarbetare

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-09-23 Skriv ut E-post