För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Den regiongemensamma standarden innebär att beslutade standardsökord ska finnas i alla journalmallar/tilläggsmallar som används vid fördjupad läkemedelsgenomgång. Dessa journalmallar/tilläggsmallar kompletteras sedan med verksamhetsspecifika sökord utifrån vårduppdrag. Sökord med samma betydelse (synonymer) som de beslutade standardsökorden ska tas bort.

Material till stöd vid införande i verksamheten
Reviderat material inlagt 2019-10-18

BREV Fördjupad läk   Underlag till nyhetsbrev/ledningsbrev

BILDSPEL Fördjupad läk   Till chefsmöten, APT, funktionsmöten etcetera

AFFISCH Fördjupad läk   Till fikarum etcetera

CHECKLISTA Fördjupad läk   Till verksamhet och lokal TakeCare-förvaltning

BILAGA Fördjupad läk   Bilaga till checklistan

INSTRUKTION Fördjupad läk   Användarinstruktion till medarbetare

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-09-23 Skriv ut E-post