För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Covid-19

Regiongemensam standard för dokumentation rörande covid-19. Syftet är att stödja arbete enligt Region Stockholms riktlinjer avseende covid-19, främja patientsäkerheten samt förenkla för den som dokumenterar och söker information rörande covid-19.

Senaste revidering 2021-04-13: 

Det tidigare separata dokumentet ”Anvisning för viss dokumentation vid verifierad eller misstänkt covid-19” ingår nu som en integrerad del i dokumenten ”Covid-19 Symtom, riskfaktorer, provtagning” och ”Covid-19 Symtom, riskfaktorer, provtagning BARN”.

En anvisning för dokumentation av positivt PCR-provsvar från annan vårdgivare har lagts till för sökordet ”Resultat provtagning covid-19”: ”om patienten under de senaste 30 dagarna provtagits med positivt resultat av annan vårdgivare och fortfarande bedöms vara smittsam anges detta med svarsalternativet Positivt. I kommentarsfältet anges då datum för provtagning och källa för uppgiften”

I sökorden ”Provtagning covid-19, utförd”, ”Indikation för provtagning, virus SARS-CoV-2”, ”Resultat provtagning covid-19” och ”Kliniskt misstänkt covid-19 trots negativt provsvar” har i anvisningstexten förtydligats att det är PCR-provtagning som avses.


Material till stöd vid införande i verksamheten

Regiongemensam standard, instruktioner för medarbetare, senast uppdaterade 2021-04-13:

Covid-19 Symtom, riskfaktorer, provtagning  

Covid-19 Symtom, riskfaktorer, provtagning BARN  

Covid-19 – ingår i smittspårning, exponerats i sjukvården   

Covid-19 – ingår i smittspårning, hushållskontakt till indexpatient   

Covid-19 Dokumentation av vaccinationssamtal   


Andra dokumentationsanvisningar relaterade till covid-19

Anvisning för dokumentation av vaccinationer på Vårdgivarguiden

Registrering av provsvar snabbtest - antigentest registreras i TakeCare, under mätvärdet:
”Snabbtest Coronavirus SARS-CoV-2-Ag - snabbtest avd/mott”


Kontaktuppgifter till arbetsgrupp

Följande arbetsgrupp har tillsammans med Metod och kompetensstöd informatik tagit fram dessa mallar och anvisningar:

För Karolinska: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För SLSO: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För Danderyd: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För SÖS: SOS Funk TC-förvaltning Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För TioHundra: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För Södertälje: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För Gotland: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Återkommande revideringar kan komma att göras utifrån de erfarenheter som görs, utifrån inkomna förslag på förbättringar och utifrån hur situationen utvecklas.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2021-09-30 Skriv ut E-post