För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Covid-19

Regiongemensam standard för dokumentation rörande covid-19. Syftet är att stödja arbete enligt Region Stockholms riktlinjer avseende covid-19, främja patientsäkerheten samt förenkla för den som dokumenterar och söker information rörande covid-19.

Senaste revidering: 2020-12-14

1.Stöd för dokumentation av hushållskontakter till patienter med verifierad covid-19 införs (sökord + journalmall)

2. Förändringar i mallarna ”Covid-19 - symtom, riskfaktorer, provtagning BARN” och ”Covid-19 - symtom, riskfaktorer, provtagning”:

  1. Tillägg av sökorden ”Debut av symtom förenliga med covid-19” och ”Anmälan av covid-19 enl SML”
  2. Förändrade svarsalternativ i sökorden ”Indikation för provtagning, virus SARS –CoV-2” och ”Symtom vid akut insjuknande och misstanke om covid-19, barn”

Material till stöd vid införande i verksamheten

Regiongemensam standard, instruktioner för medarbetare, senast uppdaterade 2020-12-14:

Covid-19 Symtom, riskfaktorer, provtagning  

Covid-19 Symtom, riskfaktorer, provtagning BARN  

Covid-19 – ingår i smittspårning, exponerats i sjukvården   

Covid-19 – ingår i smittspårning, hushållskontakt till indexpatient   

Anvisning för viss dokumentation vid verifierad eller misstänkt covid-19   

  
Kontaktuppgifter till arbetsgrupp

Följande arbetsgrupp har tillsammans med Metod och kompetensstöd informatik tagit fram dessa mallar och anvisningar:

För Karolinska: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För SLSO: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För Danderyd: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För SÖS: SOS Funk TC-förvaltning Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För TioHundra: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För Södertälje: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För Gotland: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Återkommande revideringar kan komma att göras utifrån de erfarenheter som görs, utifrån inkomna förslag på förbättringar och utifrån hur situationen utvecklas.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-12-14 Skriv ut E-post