För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Metod- och kompetensstöd Informatik

Metod- och kompetensstödet Informatik leder och driver det gemensamma terminologi- och informationsstrukturarbetet för sammanhållen journalföring inom Region Stockholm.

Metod- och kompetensstödet är delaktigt i att förvalta och utveckla journalsystemet TakeCares termkatalog. Arbetet innebär, bland annat, att bereda inkomna termansökningar inför beslut. Metod- och kompetensstödet bistår förvaltningsobjekten i frågor som rör termer i den gemensamma journalföringen.

Metod- och kompetensstödet syftar till att stödja objektverksamheten inom slutenvård, öppenvård, akutvård samt viss specialistvård genom:

  • Patientsäker kommunikation
  • Ändamålsenlig dokumentation
  • Korrekt medicinsk uppföljning
  • Korrekt vårdproduktionsdata

Metod- och kompetensstödet stödjer även:

  • Standardiserade termer
  • Hanterade termansökningar
  • Ändmålsenlig lista på yrkesgrupper
  • Ändmålsenlig lista på konsultationsorsaker
  • Ändamålsenlig lista på besöksorsaker
  • Mappade termer mot kvalitetsregister

Relaterade länkar

Socialstyrelsens termbank
Snomed International
FASS ordlista
Svenska Akademiens ordböcker
Institutet för språk och folkminnen
Medicinsk informatik, SFMI
eHälsomyndigheten
Vision e-hälsa 2025, Regeringskansliet

Mer information rörande metod- och kompetensstödet finner du i menyn till höger.

Kontakta faktaansvarig

2020-08-03 Skriv ut E-post