För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Fraslexikon

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation

Fraslexikon, i TakeCare, är ett stöd som kan användas i flera moduler till exempel journaltext, brev, konsultationsärende. Fraserna är personliga för användaren. Fraslexikon används för texter som ofta används.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-03-02 Skriv ut E-post