Närliggande förvaltningsobjekt till FO Läkemedelsprocess

lakemedelsprFO läkemedelsprocess har ett antal närliggande förvaltningsobjekt som man är beroende av eller som har beroende till FO läkemedelsprocess:

Närliggande SLL-gemensamma förvaltningsobjekt

 • Ambulans
 • Perioperativ- och intensivvårdsprocess
 • Provbunden diagnostik
 • Graviditets- och förlossningsprocess
 • Bild och funktionsdiagnostik
 • Vårdprocess
 • Person, organisation, funktion och sortiment
 • Samverkan vid vårdövergångar
 • Material- och tjänsteförsörjning
 • IT-arbetsplats
 • Teknisk plattform

Närliggande HSF-objekt

 • 1177 Vårdguiden
 • Vårdgivarguiden
 • Regionala tjänsteplattformen
 • Beslutsstöd och implementeringsobjekt hos eHälsa och strategisk IT-komponenter

2018-04-10 Skriv ut