Förvaltningsplan FO Bild och Funktion

bildofunktionSyftet med förvaltningsplanen är att klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet samt hur förvaltningen ska utföras och styras.

Förvaltningsplan FO BOFD 2020 Förvaltningsplan FO BOF 2020

Förvaltningsplan FO BOFD 2019 Förvaltningsplan FO BOF 2019

Förvaltningsplan FO BOFD 2018 Förvaltningsplan FO BOFD 2018

2019-12-16 Skriv ut