För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

TakeCare stängt pga underhållsarbete: Tors 29 april 2021, kl 02:00-03:30

Händelse

Underhållsarbete - berör TakeCare

Tidpunkt

29 april kl. 02:00-03:30

Omfattning

Alla TakeCare-användare

Påverkan

Ingen åtkomst till TakeCare

Läskopian TakeCare

OBS: Läskopia TakeCare finns tillgänglig under arbetet (här finns även åtkomst till Mellanlagringstjänsten (MLT) - f.d. e-arkiv).

Läskopian kommer att vara uppdaterad fram till 2021-04-29, kl. 01.30.

Om journal inte kan öppnas i Läskopia TakeCare försök med TakeCare (produktion).

Till vårdenheter som använder remiss och svarsmenyerna:

Klinisk kemi Karolinska, Södertälje, Danderyd, Norrtälje TioHundra AB och Södersjukhuset

 • Beställningar utförs på pappersremisser och bifogas provet under avbrottet. Pappersremisser finns på Provinlämningen.
 • Kemlab telefonbesvarar akuta svar under avbrottet. Alla svar överförs elektroniskt till TakeCare efter avbrottet.

Kem- och Mikrolab Visby

 • Använd manuella rutiner med pappersremisser.
 • Akuta svar faxas.
 • De svar som har skapats under avbrottet kommer att överföras till TakeCare i efterhand.

Unilabs

 • Använd manuella rutiner med pappersremisser.
 • Akuta svar faxas, kom ihåg att akutmärka remissen och kontrollera att faxnummer/telefonnummer till svarsmottagare finns.
 • De svar som har skapats under avbrottet kommer att överföras till TakeCare i efterhand.

Röntgen Huddinge och Solna

 • Använd manuella rutiner.
 • För Karolinska Röntgen innebär detta att remittenter inte kan skicka e-remisser. Vid TakeCare-stopp ligger röntgenremiss på Inuti och får skrivas ut därifrån.
 • De svar som skapats under driftstoppet kommer att överföras till TakeCare när driftstoppet är hävt. Svar som skapas och behöver nå remittenten under driftstoppet måste faxas remittenten.
 • Bilder kan ses via IDS7 direkt (inte via TakeCare). OBS: Inloggning krävs i IDS7.

Röntgen Norrtälje TioHundra AB

 • Använd manuella rutiner med pappersremiss.
 • De svar som skapats under avbrottet kommer att överföras till TakeCare i efterhand.

Röntgen Södertälje

 • Använd manuella rutiner med pappersremiss.
 • Svar kan sökas i PACS.
 • De svar som har skapats under avbrottet kommer att överföras till TakeCare i efterhand.

Röntgen SÖS

 • Akuta röntgensvar från SÖS som väntas under driftsstoppet kan sökas direkt i Sectra Order Management via Externa system och tjänster.
 • De svar som har skapats under avbrottet kommer att överföras till TakeCare i efterhand.

Aleris Medilab

 • Använd manuella rutiner med pappersremisser.
 • Akuta svar faxas, kom ihåg att akutmärka remiss och telnr/faxnr.
 • De svar som har skapats under avbrottet kommer att överföras till TakeCare i efterhand.

Transfusionsmedicin
(Solna, Huddinge, SÖS, Danderyd, Norrtälje och Södertälje)

 • Använd pappersremiss vid beställning av transfusionsmedicins analyser under avbrottet.
 • Elektronisk beställning av blodkomponenter via Interinfo kommer inte att fungera under avbrottet.
 • Skriv ner din blodbeställning på pappersremiss i samband med analysbeställning alternativt beställ blodkomponenter per telefon.
 • Om din avdelning har avsagt sig papperssvar, kan du begära vid behov papperssvar från din blodcentral via telefonkontakt.
 • Elektroniskt transfusionsmedicin svar skickas automatiskt till TakeCare efter avbrottet.

Eventuella frågor
Kontakta SF IT Servicedesk