För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

TakeCare - produktionsmiljö

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation Stöd för vårdersättning Stöd för beställningar och svar Stöd för åtkomst loggning och behörighet Stöd för patientadministration

Driftmiljö för produktion. Journalsystemet/Vårdinformationssystemet TakeCare i Region Stockholm är en av de större installationerna i världen inom e-hälsoområdet. Detta avseende antal patienter, användare och funktioner som finns i systemet. Systemet är framtaget i nära samarbete med användarna.

Leverantör: CompuGroup Medical, CGM  Driftas av SF IT.

Införandeprocess

För att säkerställa IT-systemens prestanda ska vårdgivare rapportera pågående/framtida införanden av TakeCare-funktioner eller andra funktioner som kan påverka TakeCares prestanda. Detta sker genom att vårdgivare fyller i därav avsedd blankett. Till blankettarkivet.

Support och förvaltning vårdgivarspecifikt

Danderyds Sjukhus AB 08-123 556 00
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotland 0498-26 81 13
Karolinska Universitetssjukhuset 08-517 777 77
S:t Eriks Ögonsjukhus AB 08-672 32 90
08-672 32 92, Picsara-support
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 08-123 360 60
Södersjukhuset AB 08-616 13 00
Södertälje Sjukhus AB 08-550 250 90
Stiftelsen Stockholms Sjukhem 08-122 800 00 (vxl)
Capio 08-410 48 505
Ersta sjukhus 08-714 61 03
Aleris 08-559 105 26
Vårdbolaget TioHundra 08-123 277 00 (knappval 1)
Privata vårdgivare (CGM)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
08-533 340 09
Privata vårdgivare (Acceptus)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
08-506 670 71

Vid ett oplanerat avbrott kontakta först och främst lokal support/förvaltning enligt ovan. Om denna inte är tillgänglig kan SF IT Servicedesk kontaktas direkt på 08-123 145 10.

Utbildning och funktionsbeskrivning

Utbildningarna i TakeCare bygger på lagar, författningar, regler och riktlinjer och är gemensamma för alla TakeCare-användare. Alla övningar ska göras i UtbildningsTakeCare (grön Ikon) .

Träna/Öva i TakeCareTräna/Öva i TakeCare

Bruksanvisning TakeCare

Funktionsbeskrivningar TakeCare (Når du även genom att trycka ned tangenten F1 när du är inne i TakeCare)

Funktionsbeskrivningar för lokala inställningar TakeCare

Läkemedelsjournalen i TakeCare

Aktiva val - journalfilter i TakeCare

Kort film om Aktiva val - journalfilter enligt patientdatalagen

Kort film om Allmän patientöversikt

Ändringshantering

Önskemål om ändringar i IT-komponenten skickas till respektive vårdgivares lokala förvaltning.

Fastställd period för ändringsbegränsning är en åtgärd för att minimera påverkan för användare och kunder under perioden då färre resurser är tillgängliga. Det innebär, i realiteten, att inga ändringar ska genomföras under denna period med undantag förändringar som krävs för att lösa en pågående driftstörning (prioritet 1 eller prioritet 2). Om en ändring ändå måste genomföras, ska dispens sökas med motivering om varför ändringen behöver genomföras vid det givna tillfället istället för att vänta till efter ändringsbegränsningens slutdatum.

Vid begäran om dispens kan du ta stöd av Verksamhetsområdeschef SF IT för att få beslut om att genomföra ändringen hos berörd verksamhet. Slutgiltigt godkännande hanteras därefter av Change-funktionen.

Dispensförfarande enligt nedan (krav):

 • Motiv till varför ändringen måste genomföras under ändringsbegränsningen ska vara formulerad och accepterad av påverkade parter​
 • Bemanning - om det behövs - från berörd verksamhet ska vara säkrad och formaliserad
 • Beslut från berörd verksamhet - om att genomföra ändringen - ska vara formaliserad
 • Resurssäkring under samt efter utförd ändring ska vara säkrad och formaliserad​

Planerade datum för kommande versioner

Version Leveransdatum Inst. i verifieringsmiljö Inst. i utbildningsmiljö Produktionssättning
21.7 2022-11-16 2022-11-22 2022-11-29 2022-12-13
21.8 2023-02-08 2023-02-14 2023-02-28 2023-03-14
21.9 2023-05-03 2023-05-09 2023-05-23 2023-06-07
21.10 2023-09-06 2023-09-12 2023-09-26 2023-10-10
21.11 2023-11-15 2023-11-21 2023-11-28 2023-12-12

Beskrivning av ovanstående leveransprocess:

Leveransdatum

 • Vårdgivarspecifika förvaltningar samt driftpart läser igenom leveransinnehållet för aktuell leverans.
 • Förvaltningsledaren i FO Vårdprocess, eHälsa, Region Stockholm, sammankallar en verifieringsgrupp där verifieringsarbetet fördelas.

Installation i verifieringsmiljö

 • Verifieringsarbetet utförs enligt den aktuella fördelningen.
 • Fel rapporteras till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 • Vårdgivarspecifika förvaltningar rapporterar aktuellt verifieringsresultat till förvaltningsledaren i FO Vårdprocess, eHälsa, Region Stockholm

Installation i utbildningsmiljö

 • Aktuell version finns tillgänglig i utbildningsmiljö för utbildningssyfte.

Produktionssättning

 • Utifrån verifieringsresultatet beslutar objektägare FO Vårdprocess, eHälsa, Region Stockholm i samråd med produktionssättningsrådet om aktuell version ska produktionssättas.
 • Aktuellt beslut meddelas driftpart senast 48 timmar före planerad produktionssättning.

Servicefönster

Vad är servicefönster?

03:30 - 05_00 tredje torsdagen varje månad sker vanligtvis underhållsarbete som berör TakeCare med kringsystem. Undantag finns, exempelvis perioder med planerade förändringsbegränsningar (sommar- och vintersemestrar).

Under arbetet är TakeCares produktionssystem inte tillgängligt, men läskopia finns. Speciella rutiner finns för provhantering (se separat meddelande som skickas innan servicefönstret).

Här kan du läsa mer om våra servicefönster

Upp till topp

Gå tillbaka

2022-10-25 Skriv ut E-post